Nha Khoa huyện Chương Mỹ – PlasmaKare

0 0
Read Time:7 Minute, 54 Second

1. Nha Khoa Thu Trang

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Đường Không Tên, Trường Yên, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam

Điện thoại:+84 98 992 05 91

website : http://www.nhakhoathutrang.com/
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 7 : 30 AM – 9 : 00 PM. Thứ 7 : 7 : 30 AM – 9 : 00 PM. Chủ nhật : 7 : 30 AM – 9 : 00 PM

2. Nha Khoa Phạm Tuấn

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Xã Trường Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Thành Phố Hà Nội, TP TP.HN, Trường Yên, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 97 609 24 26

3. Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức Cơ Sở 3

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Số 29, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 96 866 92 29
website : http://nhakhoavietduc.com.vn/
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 7 : 30 AM – 7 : 30 PM. Thứ 7 : 7 : 30 AM – 7 : 30 PM. Chủ nhật : 7 : 30 AM – 7 : 30 PM

4. Nha Khoa Răng Xinh Đại Anh

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 101, Khu Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Khu Bắc Sơn, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, TP TP.HN, TP TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 90 406 31 81

5. Nha Khoa Quang 108

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Tổ 2, Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP TP. Hà Nội, TP Thành Phố Hà Nội, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 673 18 85

6. Nha Khoa Úc Châu

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 89 bắc sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam
Điện thoại : + 84 96 599 94 44
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 8 : 00 AM – 8 : 30 PM. Thứ 7 : 8 : 00 AM – 8 : 30 PM. Chủ nhật : 8 : 00 AM – 8 : 30 PM

7. Nha Khoa Thiên Kim

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Km28, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, TP TP. Hà Nội, TP Thành Phố Hà Nội, Trường Yên, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 392 882 009

8. Phòng Khám Răng Hàm Mặt Bác Sĩ Đức Chí

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP TP. Hà Nội, TP TP.HN, Trường Yên, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 992 05 91

9. Nha Khoa Hoa Phương

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Hòa Sơn, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 227 78 92

10. Phòng Khám Nha Khoa Thu Cúc

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Xã Trường Yên, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, TP Thành Phố Hà Nội, TP TP.HN, Trường Yên, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 97 768 69 55

11. Phòng khám nha khoa Âu Mỹ

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Tiên Phương, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam

12. Nha Khoa Kiều Trang

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : xóm kẻ chay, , Tân Tiến, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 96 643 17 68
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 24 h. Thứ 7 : 24 h. Chủ nhật : 24 h

13. Nha khoa luân Giang. BS Đỗ Tiến Luân

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Xuân Trung, Chương Mỹ, Hanoi 111111, Vietnam
Điện thoại : + 84 97 365 11 19

14. Nhà Trồng Răng Đỗ Tuyết Mai

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 22, Tổ 2, Khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, TP Thành Phố Hà Nội, TP TP.HN, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 776 226 368

15. Phòng Khám Nha Khoa Văn Võ

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Unnamed Road, Văn Võ, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam

16. Phòng Khám Răng Hàm Mặt Bác Sĩ Nguyễn Văn Hà

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Hòa Sơn, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 232 62 98

17. Nha Khoa Nam Sơn

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Km10 + 100 Đường, Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 346 495 553
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 8 : 00 AM – 7 : 00 PM. Thứ 7 : 8 : 00 AM – 7 : 00 PM. Chủ nhật : 8 : 00 AM – 7 : 00 PM

18. Răng Hàm Mặt Ngọc Yến

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Bắc Sơn, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 495 09 55

19. Kha khoa nữ hoàng

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Thôn Đông Tiến, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam

20. Vinaconex

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : QL21A, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam

21. PHÒNG KHÁM NHA KHOA ÚC CHÂU

Địa chỉ liên hệ :

Địa chỉ:07 Hòa Sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam

22. Nha Khoa Quốc Tế Việt Đức Cơ Sở 3

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 29 Trung Hòa – Trường Yên, Trường Yên, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam
Điện thoại : + 84 24 3381 1888

23. NHA KHOA BÁC SỸ TUYỂN ( NHA KHOA PHẠM TUÂN )

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : KM 30, QL6, Đông Sơn, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 90 443 86 04

24. Trung Tâm Tư Vấn Nhà Đất Lập Luân

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : QL6 Số 01A Khu Ninh Kiểu, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP. Hà Nội 100000, Vietnam
Điện thoại : + 84 94 343 28 86
website : https://www.facebook.com/benhngoaidachucson/
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 24 h. Thứ 7 : 24 h. Chủ nhật : 24 h

25. Nha Khoa Đỗ Loan

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 73, QL6, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 624 06 66

26. Trung Tâm Nha Khoa Ngọc Yến

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Phố chợ, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam
Điện thoại : + 84 98 495 09 55

27. Nha Khoa Đại Anh

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 36 Bắc Sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 90 415 21 22

28. Nha Khoa 108

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Bắc Sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam
Điện thoại : + 84 24 6683 8626

29. Nha Khoa Bạch Mai

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Trung Tiến, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam

30. Nha Khoa Thẩm Mỹ

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Đường Không Tên, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 91 426 21 82

31. Nha Khoa Hoàng Long

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 55 Bắc Sơn, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 90 450 12 32

32. Nha Khoa Gia Truyền Kim Ta

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Đường Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam

33. Nha Khoa Đỗ Loan

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 3 QL6, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam

34. Nha khoa Nữ Hoàng

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Xuân Trung, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam
Điện thoại : + 84 97 817 86 47
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : Closed. Thứ 7 : Closed. Chủ nhật : Closed

35. Nha Khoa Đỗ Tuyết Mai

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 41 QL6, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 24 3372 0992

36. Nha Khoa Tiến Luân

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : QL6, Đông Sơn, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam
Điện thoại : + 84 24 3381 2095

37. Phòng Khám Nha Khoa Thu Thủy

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 34 QL6, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam

38. Phòng khám Mika

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : ĐT419, Chúc Lý, tt. Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Nước Ta, TT. Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP. Hà Nội 152275, Vietnam
Điện thoại : + 84 24 3386 8309
website : http://phongkhammika.com/

39. Nha Khoa Thoa Tuấn

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : QL6, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, TP.HN, Vietnam
Điện thoại : + 84 90 224 18 08

40. Nhà Hòa Khoa Phú Anh

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Unnamed Road, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 97 729 86 36

41. Chương Mỹ Hospital

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : 120 ĐT419, Ngọc Hoà, Chương Mỹ, TP. Hà Nội, Vietnam
Điện thoại : + 84 24 3386 6224
website : http://dongylangluan.com/
Thời gian hoạt động giải trí : Từ thứ 2-6 : 24 h. Thứ 7 : 24 h. Chủ nhật : 24 h

42. Nha Khoa Đức Tín

Địa chỉ liên hệ :

Địa chỉ:ĐT419, Đồng Phú, Chương Mỹ, Hà Nội, Vietnam

43. phòng khám 10a quang vinh

Địa chỉ liên hệ :
Địa chỉ : Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hanoi, Vietnam

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Top 5 mẫu thiết kế spa nếu bạn kinh doanh spa phải xem qua 1 lần
Next post 33 Mẫu Thiết Kế Siêu Thị Đẹp Ấn Tượng Nhất 2021

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *