Tiền tử tuất của người hưởng lương hưu tính thế nào?

0 0
Read Time:8 Minute, 1 Second

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội, để Quý bạn đọc hiểu rõ hơn về chế độ tử tuất là gì, tiền tử tuất của người hưởng lương hưu tính thế nào?, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Chế độ tử tuất là gì?

Trước khi đi vào giải đáp tiền tử tuất của người hưởng lương hưu tính thế nào? chúng tôi chia sẻ khái quát về chế độ tử tuất.

Chế độ tử tuất là một trong những chế độ của Bảo hiểm xã hội, theo đó người lo mai táng, thân nhân của người tham gia đóng BHXH sẽ được hưởng những quyền hạn gồm trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hàng tháng / một lần. Tùy theo điều kiện kèm theo và thời hạn góp phần vào quỹ BHXH mà việc xử lý chế độ này sẽ khác nhau .

Chế độ tử tuất đối với người hưởng lương hưu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Thứ nhất: Trợ cấp mai táng

Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật về trợ cấp mai táng như sau :
“ 1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng :
a ) Người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời hạn đóng từ đủ 12 tháng trở lên ;
b ) Người lao động chết do tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời hạn điều trị do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp ;
c ) Người đang hưởng lương hưu ; hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc .
2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người pháp luật tại khoản 1 Điều này chết .
3. Người pháp luật tại khoản 1 Điều này bị Tòa án công bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng lao lý tại khoản 2 Điều này ” .
Như vậy, người đang hưởng lương hưu khi chết và người đang hưởng lương hưu bị Tòa án công bố là đã chết thì người lo mai táng sẽ nhận được 01 lần trợ cấp mai táng, trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người hưởng lương hưu chết .

Thứ hai: Trợ cấp tuất hằng tháng

Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước lao lý về những trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau :
“ 1. Những người lao lý tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong những trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng :
a ) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần ;
b ) Đang hưởng lương hưu ;
c ) Chết do tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp ;
d ) Đang hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm năng lực lao động từ 61 % trở lên ” .

Như vậy, người đang hưởng lương hưu khi chết hoặc người đang hưởng lương hưu bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng.

Thân nhân của người đang hưởng lương hưu khi chết hoặc người đang hưởng lương hưu bị Tòa án công bố là đã chết được hưởng trợ cấp hằng tháng gồm có :
+ Con chưa đủ 18 tuổi ; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai ;
+ Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên ; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên. Tuy nhiên, những người này phải là người không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo lao lý tại Luật này không gồm có khoản trợ cấp theo lao lý của pháp lý về khuyến mại người có công ;
+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong mái ấm gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ và trách nhiệm nuôi dưỡng theo lao lý của pháp lý về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên so với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên so với nữ. Tuy nhiên, những người này phải là người không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo lao lý tại Luật này không gồm có khoản trợ cấp theo pháp luật của pháp lý về khuyến mại người có công .
Mức trợ cấp tuất hằng tháng so với mỗi thân nhân bằng 50 % mức lương cơ sở ; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70 % mức lương cơ sở .
Trường hợp một người chết thuộc đối tượng người tiêu dùng là người đang hưởng lương hưu hoặc người đang hưởng lương hưu khi chết bị Tòa án công bố là đã chết thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người ; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp .
Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được triển khai kể từ tháng liền kề sau tháng mà người đang hưởng lương hưu chết hoặc sau tháng mà người đang hưởng lương hưu bị Tòa án công bố là đã chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời gian hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh .

Thứ ba: Trợ cấp tuất một lần

Những người đang hưởng lương hưu khi chết hoặc những người đang hưởng lương hưu bị Tòa án công bố là đã chết thuộc một trong những trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần :
+ Người đang hưởng lương hưu khi chết hoặc người đang hưởng lương hưu bị Tòa án công bố là đã chết không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng pháp luật tại Luật Bảo hiểm xã hội năm trước ;
+ Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo pháp luật tại khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm năng lực lao động từ 81 % trở lên ;
+ Trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân pháp luật tại khoản 6 Điều 3 của Luật này thì trợ cấp tuất một lần được triển khai theo pháp luật của pháp lý về thừa kế .
Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng ; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng .

Chế độ tử tuất của người hưởng lương hưu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Thứ nhất: Trợ cấp mai táng

Theo khoản 1 Điều 80 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước, người đang hưởng lương hưu khi chết và người đang hưởng lương hưu bị Tòa án công bố là đã chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng .

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.

Thứ hai: Trợ cấp tuất

Người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần .
Mức trợ cấp tuất một lần so với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời hạn đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng ; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu .

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Tiền tử tuất của người hưởng lương hưu tính thế nào?. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Bài Văn Khấn Giỗ Cha Mẹ, Giỗ Bố Mẹ❤️️Bài Khấn, Cách Cúng
Next post Tử Vi Tuổi Ất Mùi Có Tốt Không, Tử Vi Năm 2021 Tuổi Ất Mùi 1955 Nam Mạng

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *