Nhà cấp 4 có cần giấy phép xây dựng không (Cập nhật 2021)

0 0
Read Time:9 Minute, 19 Second
2. Nhà cấp 4 có phải xin giấy phép xây dựng không ?Ngày xưa khi nghĩ đến những căn nhà cấp bốn tất cả chúng ta thường hay nghĩ đến những căn nhà bé có thích kế đơn thuần. Tuy nhiên ngày này khi quốc gia ngày càng thay đổi tăng trưởng thì ngày càng có nhiều kiểu nhà cấp bốn khác nhau với phong cách thiết kế thoáng rộng văn minh. Vậy khi xây nhà cấp bốn có cần cấp giấy phép xây dựng không cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá qua bài viết dưới đây

1. Giấy phép xây dựng nhà cấp 4 là gì?

Căn cứ theo Khoản 17 Điều 3 Luật xây dựng năm trước sửa đổi bổ trợ 2020 pháp luật về giấy phép xây dựng như sau :

Điều 3. Giải thích từ ngữ

“ Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ góp vốn đầu tư để xây dựng mới, thay thế sửa chữa, tái tạo, sơ tán khu công trình. ”
Giấy phép xây dựng mục tiêu để được được cho phép xây mới, sửa chữa thay thế nhà và chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới hoàn toàn có thể cấp giấy phép xây dựng .

2. Nhà cấp 4 có phải xin giấy phép xây dựng không?

Căn cứ điểm e ), điểm h ), điểm i ) Khoản 2 Điều 89, Luật xây dựng năm trước sửa đổi bổ trợ 2020, trường hợp xây nhà được miễn giấy phép xây dựng như sau :

Điều 89. Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng

“ 2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm :
e ) Nhà ở thuộc dự án Bất Động Sản tăng trưởng đô thị, dự án Bất Động Sản tăng trưởng nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích quy hoạnh sàn dưới 500 mét vuông có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
h ) Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ;
i ) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng hoặc quy hoạch cụ thể xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; khu công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu tính năng ; trừ khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hóa truyền thống ; ”
Như vậy, nhà cấp 4 thuộc những trường hợp trên được miễn cấp giấy phép xây dựng và những trường hợp dưới đây, nhà cấp 4 phải xin giấy phép xây dựng

 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực  có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng cấp I, II, III, cấp đặc biệt, 
 • Công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng;

3. Trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4

 1. Bước 1 : Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Điều 11, Thông tư 15/2016 / TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4 gồm có :

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

“ 1. Đơn ý kiến đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này .
2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo lao lý của pháp lý về đất đai .

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a ) Bản vẽ mặt phẳng khu công trình trên lô đất tỷ suất 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí khu công trình ;
b ) Bản vẽ mặt phẳng những tầng, những mặt đứng và mặt phẳng cắt chính của khu công trình tỷ suất 1/50 – 1/200 ;
c ) Bản vẽ mặt phẳng móng tỷ suất 1/50 – 1/200 và mặt phẳng cắt móng tỷ suất 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối mạng lưới hệ thống thoát nước mưa, giải quyết và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ suất 1/50 – 1/200 .
Trường hợp phong cách thiết kế xây dựng của khu công trình đã được cơ quan trình độ về xây dựng đánh giá và thẩm định, những bản vẽ phong cách thiết kế lao lý tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp những bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng đã được cơ quan trình độ về xây dựng đánh giá và thẩm định .
4. Đối với khu công trình xây chen có tầng hầm dưới đất, ngoài những tài liệu pháp luật tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổ trợ bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản đồng ý chấp thuận giải pháp kiến thiết móng của chủ góp vốn đầu tư bảo vệ bảo đảm an toàn cho khu công trình và khu công trình lân cận .
5. Đối với khu công trình xây dựng có khu công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ góp vốn đầu tư bảo vệ bảo đảm an toàn so với khu công trình liền kề. ”
Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư 15/2016 / TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng pháp luật loại sách vở khác phải sẵn sàng chuẩn bị như sau :

Điều 15. Các tài liệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

“ Ngoài những tài liệu lao lý so với mỗi loại khu công trình, nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau nêu tại những Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thông tư này, hồ sơ ý kiến đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ trợ thêm những tài liệu khác so với những trường hợp sau :
Đối với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau dưới 03 tầng và có tổng diện tích quy hoạnh sàn xây dựng nhỏ hơn 250 mét vuông, hộ mái ấm gia đình hoàn toàn có thể tự tổ chức triển khai phong cách thiết kế và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bảo đảm an toàn của khu công trình và những khu công trình lân cận ”

 1. Bước 2: Nộp 2 bộ hồ sơ quy định như trên
 • Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ

Đô thị: Ủy ban nhân dân cấp quận/ huyện/ thị xã cấp giấy phép xây dựng.
Nông thôn: Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng.

 1. Bước 3: Căn cứ Điều 102 Luật xây dựng 2014,sửa đổi bổ sung,cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận xem xét hồ sơ như sau:

Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xem xét, kiểm tra thực địa. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày thao tác, cơ quan sẽ thông tin hướng dẫn triển khai xong hồ sơ .
Trong thời hạn 15 ngày so với nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Tuy nhiên, nếu cần xem xét thêm thì theo điểm e, khoản 1 Điều 102 Luật xây dựng năm trước sửa đổi bổ trợ 2020 như sau :

“Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.”

 1. Bước 4: Nhận kết quả và nộp lệ phí

Hy vọng qua tư vấn trên, những bạn đã tìm được câu vấn đáp cho câu hỏi nhà cấp 4 có cần giấy phép xây dựng không. Nếu còn vướng mắc gì, hãy gọi cho chúng tôi ngay. Những Luật sư trình độ sẽ :

 • Tư vấn những quy định, phương án thực tiễn về vấn đề nhà đất, tranh chấp đất, xin giấy phép xây dựng và các vấn đề pháp luật khác
 • Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong phiên tòa tranh chấp.
 • Hỗ trợ, thay mặt khách hàng thực hiện các công việc ngoài tố tụng có liên quan đến pháp luật 
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại nếu khách hàng không có thời gian

Về phần hồ sơ : Khách hàng chỉ cần nhu yếu và chúng tôi sẽ hướng dẫn triển khai xong hồ sơ một cách rất đầy đủ nhất

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên, ACC đã giúp các bạn hiểu rõ hơn nhà cấp 4 có cần giấy phép xây dựng không. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: [email protected] để được tư vấn tận tình. Xin chân thành cảm ơn.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Gạch ốp mặt tiền nhà cấp 4: TOP mẫu gạch đẹp cùng bảng giá chi tiết nhất
Next post Chi phí xây dựng nhà cấp 4 trọn gói 2022 hết bao nhiêu tiền?

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.