VINHOMES NGUYỄN CHÍ THANH

Vinhomes Nguyễn Chí Thanh. Nhà Chú Khánh

Vinhomes NCT. 2 đập thông căn 15,16. Anh Thắng

Vinhomes NCT. Căn hộ 2807. Chị Hương

Vinhomes NCT. Căn hộ 2908. Anh Mạnh NCT

Hotline: 0974.99.77.20